SỬA CHỮA MÁY DẬP HANIL HKCA

SỬA CHỮA MÁY DẬP HANIL HKCA
SỬA CHỮA MÁY DẬP HANIL HKCA
SỬA CHỮA MÁY DẬP HANIL HKCA
SỬA CHỮA MÁY DẬP HANIL HKCA
SỬA CHỮA MÁY DẬP HANIL HKCA
SỬA CHỮA MÁY DẬP HANIL HKCA
SỬA CHỮA MÁY DẬP HANIL HKCA
SỬA CHỮA MÁY DẬP HANIL HKCA
SỬA CHỮA MÁY DẬP HANIL HKCA
SỬA CHỮA MÁY DẬP HANIL HKCA
SỬA CHỮA MÁY DẬP HANIL HKCA
SỬA CHỮA MÁY DẬP HANIL HKCA
SỬA CHỮA MÁY DẬP HANIL HKCA
SỬA CHỮA MÁY DẬP HANIL HKCA
SỬA CHỮA MÁY DẬP HANIL HKCA
SỬA CHỮA MÁY DẬP HANIL HKCA
SỬA CHỮA MÁY DẬP HANIL HKCA
SỬA CHỮA MÁY DẬP HANIL HKCA
SỬA CHỮA MÁY DẬP HANIL HKCA
SỬA CHỮA MÁY DẬP HANIL HKCA
SỬA CHỮA MÁY DẬP HANIL HKCA
SỬA CHỮA MÁY DẬP HANIL HKCA
SỬA CHỮA MÁY DẬP HANIL HKCA
SỬA CHỮA MÁY DẬP HANIL HKCA
SỬA CHỮA MÁY DẬP HANIL HKCA
SỬA CHỮA MÁY DẬP HANIL HKCA
SỬA CHỮA MÁY DẬP HANIL HKCA
SỬA CHỮA MÁY DẬP HANIL HKCA
SỬA CHỮA MÁY DẬP HANIL HKCA
SỬA CHỮA MÁY DẬP HANIL HKCA
SỬA CHỮA MÁY DẬP HANIL HKCA
SỬA CHỮA MÁY DẬP HANIL HKCA
SỬA CHỮA MÁY DẬP HANIL HKCA
SỬA CHỮA MÁY DẬP HANIL HKCA
SỬA CHỮA MÁY DẬP HANIL HKCA
SỬA CHỮA MÁY DẬP HANIL HKCA

HANIL HKCA là dòng máy dập hàn quốc , có kiểu giáng thiết kế chữ H trắc chắn, ban đầu cũng giống các dòng máy dập của nhật, khi công nghệ chưa phát triển , HKCA cũng chỉ trang bị mạch điều khiển rơ le cam công tắc hành trình, sau này được nâng cấp dầy đủ các trang thiết bị điều khiển hiện đại , đem lại sự tiện ích cho người dùng, với màn hình điều khiển HMI, bộ điều khiển lập trình PLC , điều khiển tốc độ bằng biến tần, và cam điện koyo

Sửa chữa thay thế má phanh ly hợp

sửa chữa thay bi bánh đà

Thay thế cam điện koyo