SỬA CHỮA MÁY DẬP JANGLI

SỬA CHỮA MÁY DẬP JANGLI
SỬA CHỮA MÁY DẬP JANGLI
SỬA CHỮA MÁY DẬP JANGLI
SỬA CHỮA MÁY DẬP JANGLI
SỬA CHỮA MÁY DẬP JANGLI
SỬA CHỮA MÁY DẬP JANGLI
SỬA CHỮA MÁY DẬP JANGLI
SỬA CHỮA MÁY DẬP JANGLI
SỬA CHỮA MÁY DẬP JANGLI
SỬA CHỮA MÁY DẬP JANGLI
SỬA CHỮA MÁY DẬP JANGLI
SỬA CHỮA MÁY DẬP JANGLI
SỬA CHỮA MÁY DẬP JANGLI
SỬA CHỮA MÁY DẬP JANGLI
SỬA CHỮA MÁY DẬP JANGLI
SỬA CHỮA MÁY DẬP JANGLI
SỬA CHỮA MÁY DẬP JANGLI
SỬA CHỮA MÁY DẬP JANGLI
SỬA CHỮA MÁY DẬP JANGLI
SỬA CHỮA MÁY DẬP JANGLI
SỬA CHỮA MÁY DẬP JANGLI
SỬA CHỮA MÁY DẬP JANGLI
SỬA CHỮA MÁY DẬP JANGLI
SỬA CHỮA MÁY DẬP JANGLI
SỬA CHỮA MÁY DẬP JANGLI
SỬA CHỮA MÁY DẬP JANGLI
SỬA CHỮA MÁY DẬP JANGLI

JANG LI dòng máy dập trung quốc được nhiều doanh nghiệp lựa chọn bởi giá cả cạnh tranh. giá cả rẻ bằng 1/2 các dòng máy nhật, hàn. máy trang bị cho mình bộ điều khiển lập trình plc cp1e, bảng điều khiển thiết kế riêng cho jangli với các đèn báo ,và vòng quay điện tử của cam điện

Thay thế phanh ly hợp cho máy jangli

Thay thế bộ cam