SỬA CHỮA MÁY DẬP YAMADA NXT

SỬA CHỮA MÁY DẬP YAMADA NXT
SỬA CHỮA MÁY DẬP YAMADA NXT
SỬA CHỮA MÁY DẬP YAMADA NXT
SỬA CHỮA MÁY DẬP YAMADA NXT
SỬA CHỮA MÁY DẬP YAMADA NXT
SỬA CHỮA MÁY DẬP YAMADA NXT
SỬA CHỮA MÁY DẬP YAMADA NXT
SỬA CHỮA MÁY DẬP YAMADA NXT
SỬA CHỮA MÁY DẬP YAMADA NXT
SỬA CHỮA MÁY DẬP YAMADA NXT
SỬA CHỮA MÁY DẬP YAMADA NXT
SỬA CHỮA MÁY DẬP YAMADA NXT
SỬA CHỮA MÁY DẬP YAMADA NXT
SỬA CHỮA MÁY DẬP YAMADA NXT
SỬA CHỮA MÁY DẬP YAMADA NXT
SỬA CHỮA MÁY DẬP YAMADA NXT
SỬA CHỮA MÁY DẬP YAMADA NXT
SỬA CHỮA MÁY DẬP YAMADA NXT
SỬA CHỮA MÁY DẬP YAMADA NXT
SỬA CHỮA MÁY DẬP YAMADA NXT
SỬA CHỮA MÁY DẬP YAMADA NXT
SỬA CHỮA MÁY DẬP YAMADA NXT
SỬA CHỮA MÁY DẬP YAMADA NXT
SỬA CHỮA MÁY DẬP YAMADA NXT

YAMADA NXT là dòng máy dập của nhật. có tốc độ trung bình khá cao. SPM khoảng 1400. Phù hợp gia công hàng chi tiết nhỏ và mỏng. máy không được trang bị chức năng chống quá tải , do đặc điểm gia công chi tiết đòi hỏi độ chính xác cao, nhưng máy lại được thiết kế nhìn bề ngoài với bộ thân vững trắc.được thế kế làm hai khối riêng biệt. khá thuận cho anh em thợ khi kẹt khuôn.

cấu hình varicam VS-5EXR-1

Cấu hình bộ chuyển đổi tín hiệu bộ mã hóa sung encoder VM-2DY

thay thế phớt ly hợp